Vogelspinnen houden als hobby?

Inleiding

Het houden van vogelspinnen is niet direct een voor de hand liggende hobby, maar dat maakt het wel interessant! Op dit gedeelte van de V.V.N. site kunt u informatie vinden over het thuis houden en op een verantwoorde manier verzorgen van vogelspinnen.

Terrarium

TerrariumVogelspinnen worden gehouden in een terrarium. Op de bodem van het terrarium komt een laag grondmateriaal, bijvoorbeeld turfmengsels, humus of bosgrond. Dit is kant en klaar in de winkel te koop. Vogelspinnen hebben verder een bakje met vers water en een schuilplaats nodig. De schuilplaats kan bijvoorbeeld van een stuk hout, boomschors of omgekeerde bloempot worden gemaakt. Verder kan de bak worden ingericht met planten en u kunt bijvoorbeeld een achterwand in de bak maken van kurk. Zo krijgt de bak een natuurlijk uiterlijk. De spin geeft echter niets om deze versieringen.

Het is voor vogelspinnen erg belangrijk dat de temperatuur en luchtvochtigheid in de bak goed zijn. Dit verschilt per soort vogelspin, en de biotoop waar de spin origineel vandaan komt. Verwarming van de bak kan met een warmtematje, spotje of met een verwarmde kast geregeld worden. De luchtvochtigheid kan geregeld worden door met een plantenspuit het terrarium in een bepaalde hoek regelmatig licht vochtig te maken.

Het is belangrijk u van te voren goed te verdiepen in de biotoop van de vogelspin. Er zijn een aantal Nederlandse boeken verkrijgbaar, waarin alles over verschillende vogelspinnen goed uitgelegd wordt. Ook kan de V.V.N. u van goede informatie voorzien, wij staan altijd voor u klaar!

Gevaarlijke dieren?

Veel mensen denken dat vogelspinnen zeer gevaarlijke, dodelijke dieren zijn. De waarheid is echter iets anders. Alle vogelspinnen hebben stevige kaken en gif. Ze gebruiken dit gif om hun prooidieren te doden en te verteren. Bij uitzondering gebruiken vogelspinnen hun gif als verdedigingsmiddel. Voor het echter tot een beet komt, laat de spin duidelijk zien dat hij zich bedreigd voelt. Hij gaat met z’n voorste poten omhoog staan. Sommige soorten wrijven irriterende haren van hun achterlijf en maken een sissend geluid. Pas als u al deze signalen negeert en de spin toch benadert zal de vogelspin bijten, waarbij niet altijd gif wordt toegediend. Meestal zal de spin proberen te vluchten, in plaats van de confrontatie aan te gaan.

Gif van vogelspinnen is over het algemeen niet erg sterk, te vergelijken met een bijensteek. Er zijn echter uitzonderingen van Afrikaanse soorten die zeer giftig en bovenal agressief kunnen zijn. De beet is in ieder geval voor gezonde mensen nooit dodelijk, behalve als er een allergische reactie optreed, zoals ook wel eens met een bijensteek gebeurt.

Geef ze een terrarium waarin ze voldoende vluchtmogelijkheden hebben en behandel vogelspinnen altijd met respect!

Voeding

sprinkhaanVogelspinnen jagen in de natuur op prooidieren als diverse insecten, kikkers en soms kleine vogels. In een terrarium krijgen vogelspinnen meestal insecten of jonge muizen aangeboden. Insecten, meestal krekels en sprinkhanen, kunnen kant en klaar in bakjes in een dieren winkel worden gekocht. Volwassen vogelspinnen eten weinig, 1 à 2 krekels per week. Jonge spinnen eten vaker, ze zijn nog in de groei.

Meer informatie

Het is belangrijk, voordat u met deze bijzonder mooie hobby begint, goed over de consequenties na te denken. Houd bv. ook rekening met uw huisgenoten, misschien stellen zij de nieuwe inwoner niet op prijs! Meestal kan een stukje positieve voorlichting hier op z’n plaats zijn. Ook heeft u een geschikte oppas nodig, voor het geval u op vakantie gaat. En u dient rekening te houden met het feit dat ook deze hobby geld kost! Het kan ook heel verhelderend zijn om eens te kijken bij iemand die deze hobby al beoefent. Kom naar een beurs en ontmoet medehobbyisten of mail naar het bestuur. Zij kunnen u verder helpen.