De vereniging

Het begin

VVNEen twintigtal jaren geleden werden vogelspinnen door weinig liefhebbers als huisdieren gehouden. Meerdere pioniers die zich in deze tijd bezig hielden met deze ‘nieuwe’ hobby, deden dat vaak op een zolder- of slaapkamer, uit het oog voor buren en/of kennissen. Literatuur over het houden en verzorgen van vogelspinnen was nauwelijks te verkrijgen. De aanschaf van vogelspinnen gebeurde via de dierenwinkel: veelal betroffen het geïmporteerde dieren zoals de bekende Mexicaanse roodknie (Brachypelma smithi) en de Chileense vogelspin (Grammostola rosea). Jan Frenay, één van de pioniers uit die tijd nam op 6 november 1993 in Lelystad het initiatief om liefhebbers van vogelspinnen met elkaar in contact te brengen. Deze bijeenkomst leidde tot de oprichting van de Werkgroep Vogelspinnen.

Op 23 september 1998 kreeg de werkgroep de officiële status van een vereniging, onder de naam V.V.N. (Vogelspinnen Vereniging Nederland)!

Het doel van de vereniging

De Vogelspinnen Vereniging Nederland heeft zichzelf een aantal zeer belangrijke doelen gesteld!
Hieronder treft u de doelstellingen aan:

 • Het geven van informatie aan een zo breed mogelijk publiek; “door kennis en kennismaking met deze diergroep zal het woord ‘gevaarlijk’ in relatie met (vogel)spinnen een andere betekenis krijgen”.
 • Aan mensen duidelijk maken dat vogelspinnen een belangrijke schakel zijn in de voedselketen. Ze eten en worden gegeten. Het is juist de mens die door biotoopvernietiging de schakels in deze keten verbreekt. Hierdoor worden jaarlijks tientallen diersoorten waaronder vogelspinnen met uitsterven bedreigd.
 • Dat uitwisseling van kennis, ervaring, dieren en materiaal, moet leiden tot de verantwoordelijke kweek van vogelspinnen zodat de import van deze zo vaak bedreigde diersoort wordt beperkt of overbodig wordt.
 • Het geven van informatie betreffende mogelijke aanschaf van een vogelspin en hoe vogelspinnen op een verantwoorde wijze gehouden moeten worden.

 

Het bestuur is slapend, op beurzen is het bestuur aanwezig met de stand van de vereniging

 • Voorzitter: Gijsbert Kortekaas
 • Penningmeester: Gert Baarda

Ondersteuning

 • Kweekdienst: niet meer actief
 • Website: Gijsbert Kortekaas
 • Eindredacteur: Spinsel: Gijsbert Kortekaas (wordt niet meer uitgegeven)
 • Vormgever: Gijsbert Kortekaas

 

Het verenigingsblad Spinsel

Drie keer per jaar werd er een verenigingsblad uitgegeven, door de Vogelspinnen Vereniging Nederland.
In 2009 heeft het bestuur gekozen voor een vernieuwingsslag en is ‘Spinsel’ ontstaan! Een A5 formaat magazine, boordevol interessante artikelen geschreven door kenners en grappige wetenswaardigheden gevonden in de media, dit alles met betrekking tot de hobby.

De onderwerpen waren gevarieerd:

 • Beschrijving van een of meerdere soorten vogelspinnen;
 • Het houden van vogelspinnen;
 • Het kweken van voedseldieren;
 • Ledenlijst;
 • Kweekverslagen;
 • Rubriek gevraagd/ aangeboden (gratis voor leden);
 • Verklarende woordenlijst;
 • Ingezonden stukken van leden;
 • Beschrijving/ kweekverslagen van andere geleedpotigen zoals mijten, schorpioenen en insecten;
 • Bespreking internetsites en boeken;
 • Nieuws uit de media;
 • Reisverslagen.

Een inkijkexemplaar is hier te downloaden!