Begin juni is ons magazine, ‘Spinsel’, aan de leden verzonden.

vvn4Begin juni is ons magazine, ‘Spinsel’, aan de leden verzonden.
Het nummer was weer goed gevuld met artikelen van leden o.a:
– Kweekverslagen van Vogelspinnen, o.a. kweekverslag van Poecilotheria metallica,
– Geld verdienen met het kweken van Vogelspinnen?
– verslag van het insectenweekend in Blijdorp,
– Notulen van de afgelopen ledenvergadering,
– De kweeklijst, etc.

Uiteraard kunt je ook ons verenigingsmagazine Spinsel in 2012 ontvangen. Maak daarom tijdig contributie over. Voor meer informatie hierover, klik hier!